Druk

    Jest to wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Wkroczenie technik komputerowych do drukarń, wiąże się z wprowadzeniem druku cyfrowego. Maszyny cyfrowe są wykorzystywane przede wszystkim do niskonakładowego druku książek - do 1000 sztuk, materiałów szkoleniowych, wizytówek, plakatów, ulotek, recept czy teczek. Natomiast wydruk na skalę przemysłową wykonywany jest za pomocą przystosowanych do tego maszyn drukarskich takich jak maszyny offsetowe, które drukują w bardzo wysokiej jakości.

    Przewagą druku cyfrowego nad drukiem offsetowym jest na pewno krótszy czas realizacji zlecenia i tańszy koszt druku do ilości ok. 150 arkuszy A3 dwustronnie kolorowych. Przy druku offsetowym czas zlecenia może się nieco wydłużyć, jednak wzrasta jakość i jest bardziej opłacalny przy dużych nakładach.

    Ponadto można wyróżnić druk wielkoformatowy, do którego potrzebne są specjalistyczne plotery umożliwiające nadrukowywanie projektu na kilkumetrowy format (patrz reklama zewnętrzna).