Foldery i broszury

    Folder jest jednym z najczęściej stosowanych prospektów reklamowych. Ma formę arkusza papieru złożonego jednokrotnie. Występuje w różnych formatach i ma tylko cztery strony. Zadaniem folderu jest prezentacja towarów przy użyciu druku, ilustracji i kolorów. Folder wykorzystuje także różnego rodzaju mapy, wykresy, dane i inne elementy grafiki w większym stopniu niż ulotki, listy i karty reklamowe.

    Na broszurę składa się kilka folderów (co najmniej dwa) spiętych razem, obejmujących wielokrotność liczby stron 8 i 16 o sztywnych okładkach. Adresat może ją wielokrotnie przeglądać i w kontaktach z nadawcą powoływać się na dane w niej zawarte. Broszura zawiera wiele danych, informacji, objaśnień w celu znalezienia odpowiedzi na większość zadawanych pytań przez konsumenta.

    W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do działu KONTAKT, gdzie umieszczone są wszystkie dane oraz numery telefonów potrzebne do skontaktowania się z nami.