Reklama zewnętrzna

    Jest formą wizualnej komunikacji. Jej celem jest dostarczanie przekazu reklamy do konkretnych miejsc i jest głównie eksponowana na zewnątrz za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych nośników: tablic reklamowych, billboardów, słupów ogłoszeniowych, nośników zamocowanych na wiatach przystankowych czy kioskach itp.